Integrita bytí

… neboli jógová terapie.

Metoda stará, jako jóga sama. Yoga = jednota, celistvost. Odpovězme si sami na otázku: Kolik celistvosti je ve mně samotném? Žijeme ve vjemy a možnosti přeplněném světě. Snad se Vám daří dobře, obstaráváte úspěšně svůj vnitřní život i jeho vnější podmínky. Váš život může mít vcelku jednoduchý obsah a současně pevné hranice. Můžete mít i pocit hlubokého smyslu vlastního konání a láskyplného nadšení pro cíle, které jsou na obzoru. Gratulujte si k dílčím úspěchům! Základem Vašeho bytí je pravděpodobně stav relativního zdraví, dobrý vztah s partnerem, Vaše děti, rodina a onou jasnou pevností bytí třeba Vaše postavení, práce, cílem hádám třeba postavený dům, velká zahrada, letošní dovolená.
Prověřovací otázka se nabízí: Jsou moje pocity vždy stejně pozitivní při laskavém ponoření se do svého nitra, ať už v trénované meditaci či při všednodenním rozjímání? … opravdu není cílem tohoto článku uvést Vás do pocitu vnitřní paniky anebo uplného znejištění. Cílem není, ani měnit Váš život od základů. Cílem je nabídnout pohled na jógová cvičení v hlubším kontextu, snad v jeho opravdovém smyslu. Pojďme spojit obsah otázky s odpovědí na ni.

V tom všem ruchu a vzruchu existuje možnost – YOGA – byla a je disciplínou tisíce let prověřovanou a tudíž je prověřenou. Byla pěstována ještě před půl stoletím více na východě než na západě. Snad byla někdy zneužita anebo byli zneužiti adepti jejího studia. Ale i přesto by nebylo dobré psát, že je disciplínou starou, protože i ona pověstná prochází svoji transformací a neustálou proměnou a také přizpůsobováním se nám potřebným. A proto je živá, nezatuchne ani nezevšední, neměla by! Nicméně ta síla, kořeny i hodnoty tu jsou a jejich hloubka nás leckdy přitahuje a láká, jindy je daleko méně dosažitelná, než se může na první pohled zdát. Jen úsilí naprosto individuální – praxe prodchnutá patřičným TAPAS – vnitřním ohněm nás může dovést ke spokojenosti. Klást cestou otázky je nezbytné a dobývat neproniknutelné bývá občas zásadní.  Vezměme si, jako příklad třeba zmíněnou spokojenost se svým bytím – SANTÓŠA jedna z jógových NIJÁM – jedná se o doporučení či pobízení. Jsem spokojen ráno při probuzení? Čeká mě nový den. Cestou do práce, jak se stav spokojenosti rozvinul? Čeká mě i pracovní činnost, která nejspíš pár hodin potrvá a pak cesta zpět domů, nebo za přáteli. Je i to stále lákavá představa a z hloubky Vaší duše se ozývá SATJA – pravdivé: „Ano, s tím jak to je, jsem teď spokojen!“? Pak možná i večer při usínání se objevuje ten krásný pocit hluboké santóši s myšlením, jehož jsme hybateli, s pociťováním, které určuje často naše cíle a i po celém dni se nás stále dotýká. Stav blažené jednoty s usínajícím fyzickým tělem v plném prociťování uplynulého dne, přichází?  Že tento stav Vám není moc povědomý anebo je dokonce jen Vaším snem, ale nic takového na denní rovinně často nebo pravidelně nezažíváte? Možná kupodivu, ale i pro to nebo právě pro to byla jóga stvořena a je tady. A navíc byla vetkána do naší historie a nakonec i do západní tradice naší přítomnosti.

Možná mým stavem je stav nepohody, nějaká ta bolest v zádech, v kloubech, hlavy anebo jen roztěkané a nesoustředěné vzdychnutí na závěr dne. Aha, z kterého možná vychází problémy s dýcháním přes den a buzením do noci. Nikomu to nepřeji, pokud propadáme nechuti, beznaději, strachu, ovládá nás ego a jeho mylné představy… Jsou to jen tak zvané KLÉŠI. Snad se zítra ráno ještě jednou nadechnu, pomyslím si z pudu sebezáchovy! Nebyla by tu jóga ještě dnes, kdyby nebylo takových stavů v lidkém těle, v mysli, v hloubce našich pocitů – nazývané v józe RASA. A tak se nabízí otázka, kde začít se změnou? Bylinky na dobrou noc vše možná trochu vylepší, popít něco meduňky či heřmánku a usínání půjde lépe. Ale možná by bylo vhodnější začít už ráno dřívějším vstáváním a třeba se po ránu trochu proběhnout. Ale co má bolavá kolena? A co když bude ráno pršet? Je mnoho mylníků, které mohou stát a často stojí v cestě k osobnímu úspěchu. Co když dýchání nezačíná ráno a nekončí večer a co když kolena nebolí jen při večerní vzpomínce na ranní běhání? Snad ani ten déšť by nevadil, kdybychom měli při ruce jiné nástroje a věděli, jak začít skvělý den nebo alespoň den podle našich představ mohl proběhnout. Jenže může vůbec být všechno v životě jen podle našich představ? Vždyť žijeme zapleteni do reality svých karmických důsledků a tak mi prosím ukažte někoho, pro koho kopec znamená rovinu a zároveň pro něj DHARMA je každodenním chlebem. Je tu ta možnost, jedna z cest vedoucích ze zcestí až na vrchol kopce a pak zase dolů pro nový kopec. Jedině Vaše cesta může být tou pravou k vlastnímu vysvobození se z kruhu karmy, jakkoliv bude klikatá.

Jak jóga krok po kroku a rok od roku rozšiřuje mé vědomí i vnímání světa a hledání odpovědí a nalézání pravd mě utvrzuje ve skutečnosti, že je živá, tak je tu spolu s ní možnost pohlížet na své konání i život celistvě. Není to, jako zhulit se trávou nebo vzít jinou drogu a prolítnout do drogové extáze, v ní všechno nahlédnout, odkrýt a pak se vrátit obličejem a dlaněma přímo na holou zem.  Pokud se dokážeme ohlížet a sebereflektivně přijímat zážitky ze svého života do svého bytí, pokud dokážeme prociťovat, ale i myslet nezaujatě a čistou myslí nazírat skutečnosti, pak dokážeme překlenout i to nerovné, co na začátku vypadalo, jako obrovský a nezvládnutelný kopec. Náš život se stává žitím ve SVADHJÁJA – sebepoznání. V józe existuje hodně nástrojů, které k tomu můžeme použít, ať už je to jógový dech (PRANAYAMA, ale i další dechové techniky), jsou tu ÁSÁNY, které provedou ztuhlostí těla našeho ducha, poté JÁMY a NIJÁMY, které nás učí vidět věci v novém světle, je tu celá ta hluboká filosofie směřující k SAMÁDHÍ – osobní osvícení. Techniky, které se svoji podstatou a dobou vzniku dotýkají minulosti ještě před vznikem křesťanství a budhismu….

Z této podstaty se tvoří osobní záměr jednotlivce a záměr tvoří život každého jedinečným. Odevzdáme-li se v myšlenkách vyšší síle, inteligenci, vědomí – praktikujeme IŠVARA PRANIDHÁNA. Je možné žít svůj milý život laskavě s respektem i úctou, v pochopení pro blaho i ostatních bytostí tohoto světa. Pravděpodobně si pak i v dobrém a v úctě vzpomenete na své koleno, či bolavou hlavu – tedy pokud Vám Vaši praxi nastavil dost osvícený a probuzený jógový učitel, pak se koleno či hlava minimálně přesunou z první pozice zájmu někam na další místa v peletonu zákonů, dokonce možná v zájmu vyššího dobra a lásky ta jejich bolest zmizí uplně.

Namasté! S láskou psáno …  pro Vás 17.7.2017 Ema Rybářová