Praxe z pohledu jógové terapie

Dobrým jógovým učitelem Vám může být pouze člověk, ke kterému přistupujete s důvěrou a úctou. Provést Vás může pouze těmi oblastmi, které sám osvítil svým vědomím.

Jsem vyškolený lektor Svastha Yoga Therapy Network – systému integrální jógy, který vzdělává žáky po celém světě. Svastha v překladu znamená zdravý. Jedná se o holistický přístup k životnímu stylu moderního člověka, jenž se reflektuje v jógových cvičeních a v nás samých. Svastha Yoga vychází z tisícileté tradice a v neposlední řadě z učení Sri T. Krišnamačárji, uznávaného mistra jógy a učitele takových žáků, jako B.K.S.Iengar a K. Pattábhí Džois. Součastníci – manželé Indra a Ganesh Mohanovi (G. Mohan byl až do roku 1989 také přímým žákem a sadhirthyou Krišnamačárjova syna T.K.V.Desikacharji, jenž dále šířil poznání formou vyniása jógy na západ) přebírají jeho učení a poznání. Předávají jej světu též díky spolupráci se svými dětmi Nitjou Mohan a G.Mohanem ml. (od dětství praktikující jogín, lékař Ayurvédy a západní medicíny).

 Jóga je v současném západním světě velmi trendovou záležitostí, nejrůznější jógové směry a přístupy se mísí spolu s kvalitami jejich učitelů a jejich představami o józe. Na Svastě mi vyhovují jasné hranice, zemitý přístup jenž se odráží ve faktických a reálných znalostech fyziologie i anatomie těla, dechu, pochopení centrální nervové soustavy, funcí mozku, ale také principů Ayurvédy. A tak i já jako učitel již několik let postupně a s pokorou  vstřebávám do svého života poznatky získané při studiu a dále se vzdělávám. Jakkoliv s důvěrou pátrám i v jiných školách a u jiných učitelů a jimi obohacuji svoji denní praxi, v základu zůstávám věrna principům Svastha Yogy. Toto respektujícím způsobem zrcadlím ve své praxi jógového učitele.

Jógová terapie je integrální přístup, který Vám může pomoci změnit náhled na své stávající jednání a také přístup k sobě samotným i  k okolnostem přítomného života. Nezáleží na Vašem věku, mnohem důležitější je Vaše trpělivost, ochota, pokora a očekávání pozitivních výsledků, které přichází až postupně s pravidelnou praxí. Jedná se tedy o aktivní terapii. Celá jógová reintegrita se opírá o princip návratu k dechu, védským tradicím a vůbec k celé široké jógové filosofii (Yoga Sutras, Yoga Yájňavalky, Hatha Yoga Pradípiká, Bhagavad Ghíta – nejen tyto spisy jsou filosofickou základnoou Svastha Yogy). Dech je tak průvodcem Vašeho života, jste-li s ním v dokonalém souzvuku. A k tomuto principu se lze vrátit přes ásány, mantry, sebepoznání, poznání filosofie a další jógová cvičení.

Breath is central to Yoga because it is central to Life and Yoga is about Life.
„Dech je hlavním v józe, protože je hlavním v životě a jóga je o životě.“
Sri T. Krishnamcharya

Některé doporučené knihy na téma jógové terapie:
Yoga Theraphy (A Guide to the therapeutic use of Yoga and Ayurveda) – A.G. Mohan and Indra Mohan

Yoga fot Body, Breath and Mind – A.G. Mohan
Jóga od staré Indie k dnešku – autoři PhDr. Milada Bartoňová, MUDr. Zdeněk Bašný, PhDr.Boris Merhaut, PhMr. Rudolf Skarnitzl
Teorie čakra jógy (Cesta od podmíněnosti k potenciálu) – Barbora Hu
Léčení duše (Sjednocující pohled psychoterapie Východu a Západu) – Svámí Adžaja

Jógou k sobě

Jógou k sobě