Sezóna 2017

PŘEDPLATNÉ A CENY PRO OBDOBÍ zima-jaro 2018 budou k dispozici na této stránce v týdnu od 11.12.2017. Právě připravuji. Krásný Advent všem zájemcům!

PŘEDPLATNÉ PRO OBDOBÍ podzim – zima 2017:
Kursy od 7., 12, 19. a 20. září 2017.
Splatnost ceny za celý kurs je nejpozději do druhé lekce
(a to pouze v případě, že kurs již není zcela naplněn).

Členské platby (ČK) za kurs je nutné posílat 14 dní předem.

Předplatné a slevy na KURSY – od 7.9. do 21.12. 2017:
kursy úterý (trvají 15 lekcí do 19.12.)
– 2250 Kč (lekce od 12.9.)
– 2100 Kč pro ČK (placeno 14 lekcí) při platbě do 29.8.2017
kurs středa (trvá 15 lekcí do 20.12.)
– 1875 Kč (lekce od 13.9.)
–  1690 Kč pro ČK (placeno 13,5 lekcí) při platbě do 30.8.2017
kurs čtvrtek (trvá 15 lekcí do 21.12., necvičí se 28.9. svátek)
– 2250 Kč (lekce od 7.9.)
– 2100 Kč (placeno 14 lekcí při platbě do 25.8. 2017)
Kurs teen jógy (trvá 18 lekcí do 31.1.2018)
celé pololetí (vyjma st.svátku a prázdnin, až do 30.1.2018)
1710 Kč (lekce od 20.9.)

Kurs dětské jógy (trvá 18 lekcí do 30.1.2018)

celé pololetí (vyjma st.svátku a prázdnin, až do 29.1.2018)
1440 Kč (lekce od 19.9.)

Otevřené lekce a kursy jsou organizovány takto (platba v hotovosti):
OL – cena 170 Kč vstup po rezervaci jednotlivě
90 min. lekce
OLK – platba za minimálně 4 lekce – cena 600 Kč – 90 min. jedna lekce

 • K = kurs (pravidelná jógová setkání)
 • OL = otevřená lekce
 • OLK = otevřená lekce probíhajícího kursu
 • ČK = člen klubu – má speciální podmínky platby, vždy má první aktuální informace
  i pozvánky, úspěšně absolvoval základní kurs a vždy se může do lekcí jógy vrátit
 • nejvýhodnější cena = předplatné na celý kurs nebo při platbě předem,
  automatická rezervace místa, možnost jedné náhrady po omluvě
 • P = výhodná cena – časově omezené vstupy placené předem,
  možnost výběru z aktuálních otevřených lekcí, vždy nutnost rezervace
 • MS = privátní skupinové lekce / malá skupina do 3 lidí, umožní cvičení ve Vámi vybraný čas a individuální přístup Vám / Vašemu požadavku nebo malé skupině
 • NÁHRADY zmeškaných lekcí z kursů možné 1x po domluvě v ostatních lekcích
 • délka lekcí – lekce v kursu pro dospělé trvají většinou 90 minut, pro děti 45 minut, ranní otevřené lekce a MS trvají 60 minut, označeno v kalendáři
 • STORNO PODMÍNKY – platí pro kursy: v případě dlouhodobé nemoci (nutné je potvrzení od lékaře) je možné vrátit max. 50% ceny z lekcí nenavštíveného kursu.
 • v případě finanční nouze se lze dohodnout na ceně individuálně nebo na splátkovém kalendáři, toto je obvyklé jógové pravidlo

Běžné předplatné kursů je splatné do druhé lekce hotově anebo na BÚ Jógou k sobě (bližší info pro bankovní platbu najdete dole a v zápatí webu). Při platbě bankovním převodem sledujte vždy splatnost Vaší platby, která je identifikací pro datum přijetí, a to zvlášť v případě platby se slevou (nutné přijetí platby do data)!
Vždy uvádějte variabilní symbol a své jméno! Přejete-li si fakturu, zašlete své fakturační údaje e-mailem do začátku kursu. ČK Jógou k sobě je vystavena faktura automaticky.
Po začátku kursu nemohou být faktury vystavovány, možná je pouze platba v hotovosti.

Ostatní PRAVIDLA a STORNA

Předplatné kursu (dále jen K)
– v
ýhoda pravidelnosti návštěv
– rezervace místa v kursu v daný čas a hodinu
nejnižší cena za lekci, při platbě 14 dní předem navíc sleva 1 lekce
– slevy pro pravidelné ČK (podmínky níže)
– vždy aktualizace v případě neschopnosti lektora
– případná možnost náhrady jedné zmeškané lekce po domluvě


Vstup na permanentky (dále jen P)
– cena za lekci nižší než jednotlivě 150 Kč za 90 min.
– platnost bodové kartičky je nově 7.9.-21.12.2017 vymezena 4 vstupy
– permanentky nejsou přenosné
– cena P splatná hotově oproti účetnímu dokladu nebo po převodu částky na BÚ
– platící se stává držitelem oprávnění ke čtyřem vstupům ve vymezeném období
– vstup možný vždy po rezervaci on-line (nebo telefonická rezervace)
OL nebo OLK (otevřená lekce kursu) je vždy viditelná v rezervačním kalendáři on-line


Jednotlivé vstupné
do otevřených lekcí (dále jen OL)
– vždy nutná rezervace on-line (nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce)
Respektujte prosím pravidla těchto rezervací!
– vstupné splatné ve studiu v době konání lekce
– délka trvání lekce je vždy uvedena v detailu rozvrhu
(zpravidla 90 minut, vyjímečně 60 minutová lekce).

Privátní lekce v malé skupině (dále jen MS)
– 60ti minutová lekce pro max. 1 – 3 zájemce
– výhoda osobní zakázky, práce s tématem na přání

– osobní přístup při tématu na objednávku
– dle telefonické dohody ve Vámi stanovený čas nebo dle nabídky v rozvrhu
– cena pro MS do 3 členů 700 Kč / skupina
– nutnost rezervace předem a platební relevance při využití permanentky!

Yoga practice time

Yoga practice time

K platbám kursů INFO

Kursovné plaťte před začátkem kursů na č. účtu uvedené níže (v zápatí webu). Místo v kursu, který není zaplacen může být postoupeno náhradníkovi. Prosím do informací o platbě uveďte vždy do poznámky své jméno a příjmení nebo jméno dítěte a jako variabilní symbol značku kursu = čas začátku lekce (př. úterý v 19:00 hodin – uvést 1900) případně datum workshopu (př. 21.2. – uvést 2102).
Členové klubu (nutnost předchozí návštěvy zákl.kursu a vyplněné přihlášky) mají slevu 5-10% z předplatného, avšak pouze při platbě čtrnáct dní před začátkem kursu. Další slevy až 12% na workshopy a otevřené lekce, 20% slevy pro rodinné příslušníky, opět pouze při platbě 14 dní předem.